Privacyverklaring

Zodra je onze website balhalla.be bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 04 april 2023.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad, onze website heeft bezocht of aanwezig was op één van onze evenementen, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Balhalla vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Balhalla vzw
Zetel:
Scheepvaartstraat 14
9000, Gent
Ondernemingsnummer:
0786.271.211

Van wie verwerken we persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact heeft gehad met Balhalla vzw, onze website balhalla.be heeft bezocht of aanwezig was op één van onze evenementen.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Zo krijgen we jouw naam wanneer iemand een ticket bestelt voor jou.

Iedereen die aanwezig is op één van onze evenementen kan mogelijk ook gefotografeerd of gefilmd worden.

Welke gegevens verwerken wij van jou, en waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als je tickets bij ons besteld, hebben we bepaalde gegevens nodig om jouw bestelling te verwerken en je op de hoogte te houden over je bestelling. Hiervoor verzamelen we je naam en e-mailadres.

Betalingsgegevens worden niet door Balhalla vzw verzameld of verwerkt, maar door Mollie. Hun privacyverklaring vind je op mollie.com/be/privacy

Gegevens voor het verwerken van een bestelling van iemand anders, waarbij een ticket voor jou gekocht is

Als iemand een ticket voor jou besteld, krijgen wij van diegene jouw naam. Deze gegevens heeft Balhalla vzw nodig om de bestelling te kunnen verwerken.

Gegevens over jouw contact met Balhalla vzw

Als je contact met ons opneemt door een e-mail te sturen of een berichtje te sturen via social media, zoals Facebook, kunnen we de gegevens die je ons doorstuurt en je eventuele bestellingsgegevens gebruiken om jouw vraag of klacht te beantwoorden.

Foto's en video's

Als je naar onze evenementen komt, kunnen er foto's en video's van je gemaakt worden. Deze kunnen op onze social media geplaatst worden, zoals Facebook, en kunnen ook gebruikt worden voor de marketing van Balhalla vzw. Je kan contact met ons opnemen indien je liever niet herkenbaar in beeld wil. In dat geval kunnen we wel nog één foto van jou bewaren om beelden waar je op staat gemakkelijker te kunnen identificeren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen en — na anonymisatie — voor statistische doeleinden. Wil je meer weten over hoe lang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

Foto's en video's kunnen gedeeld worden op onze sociale media. Heb je dit liever niet, neem dan contact met ons op.

Waar slaan we je gegevens op?

We slaan je gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

Wat zijn je rechten?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie

We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage

Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie

Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Zo kan je aangeven dat er geen foto's of video's van jou op sociale media geplaatst mogen worden.

Recht op dataportabiliteit

Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

Recht op beperking

Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. Een uitzondering hierop zijn alle gegevens met een wettelijke bewaartermijn.

Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Balhalla vzw die je klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar ons via contact@balhalla.be. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Belgische wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of evenementen minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar contact@balhalla.be. We helpen je graag.